Dřevostavby

Stavíme ekologické dřevostavby v nízkoenergetickém i pasivním standardu. Klademe důraz na funkčnost celého objektu a proto jsme vybrali systém dřevostaveb „diffu“ od firmy Insowool.Výhody konstrukcí „diffu“:

 • Skladba neobsahuje žádné parozábrany, které by bránily prostupu vodních par a vzduchu. Konstrukce pláště do určité míry dýchá, jedná se o tzv. difúzně otevřenou konstrukci.
 • Vynikající tepelně izolační vlastnosti.

 • Větší hmotnost konstrukce než u běžných dřevostaveb, čímž se výrazně zlepšuje tepelná akumulace, která v létě dům nepřehřívá, v zimě déle udrží teplo.

 

 

 

 • Zároveň tato vlastnost zlepšuje akustické parametry.
 • Používá zdravotně nezávadné ekologické materiály.
 • Skladba stěny je v porovnání s difúzně uzavřenou dřevostavbou jednodušší, čímž snižuje náročnost na kázeň dělníků na stavbě.
 • Dokonalé provedení parozábrany po celé ploše obvodové konstrukce je velice obtížné.
 • Jednoduše se fólie v některém místě protrhne a konstrukce v tom okamžiku v daném místě změní chování.
 • Zkondenzuje zde voda, která nemá kam uniknout a vznikají s tím spojené poruchy. Naproti tomu difúzně otevřená konstrukce v zimě samovolně vysychá.
 • Požární odolnost konstrukce dřevostavby min. 60 minut z interiéru a 90 min. z exteriéru.
 • Certifikovaný systém.